Idioma activo       Cambiar idioma a Español       Cambiar idioma a Catalan       Cambiar idioma a Éuscaro       Cambiar idioma a Inglés
Avarias Nota
TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS: Informámoslle da incorporación, nos ficheros de esta empresa, dos datos recollidos nesta páxina web e dos relativos á factura periódica, coa finalidade de gestionar o aviso que nos envía. Unha vez resolta a incidencia,os datos serán borrados. Segundo o disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (L.Ou. 15/1999), Vd. pode ejercitar en todo momento os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais, enviando un escrito á dirección postal de esta empresa adjuntando copia do seu DNI ou Pasaporte.
Por favor indíquenos toda a información que dispoña, para que poidamos solucionar a incidencia no menor tempo posible
FECHA *     HORA *  h. min.
ATENCIÓN: Soamente os campos sinalados con * son obrigatorios.

Datos acode que informa
Nome * 
Calle * 
Poboacion *
Telefono *               Mòbil  
Fax 
E-mail
Direccion da incidencia
Calle * 
Poboacion *
Descripcion da incidencia *
Electra Alto Miño S.A. Pol. Chan da Ponte, s/n Prc. nº 19, Salvaterra de Miño, Pontevedra 36450 Tel: 986658210 clientes@eamsalvaterra.com