Idioma activo       Cambiar idioma a Español       Cambiar idioma a Catalan       Cambiar idioma a Éuscaro       Cambiar idioma a Inglés
Novo Suministro
Para determinados niveis de consumo, pódese solicitar unha oferta personalizada. Isto pódeo realizar enchendo o seguinte formulario, ou ben enchendo o modelo de solicitude de oferta en formato PDF editable e envialo por fax ou e-mail.
ATENCIÓN: Soamente os campos sinalados con * son obrigatorios.
DATOS DO CLIENTE
Persona de Contacto *
Nome / Razón Social *
NIF / CIF
CNAE
Domicilio
Localidade
CP
Provincia
Teléfono *
Fax
E-mail *
DATOS DO SUMINISTO
Tipo Tarifa*
Distribuidora Actual*
Data vencemento Contrato*
CUPS (Consultar na súa factura)*
Enderezo*
Localidade*
CP*
Provincia*
Consumo Anual (kWh/ano)*
Facturación Anual (€/ano)*
Uso final da Enerxía*
Potencia Contratada (kW)*
P1         P2            P3           P4           P5          P6
         
* Esta documentación está en formato PDF, para visualizar estes arquivos, necesita ter instalado o programa Adobe Acrobat Reader, se non o ten pode descargar este programa (gratuíto) desde aquí:
Descargar Adobe Acrobat Reader
Descargar Adobe Acrobat Reader
Electra Alto Miño S.A. Pol. Chan da Ponte, s/n Prc. nº 19, Salvaterra de Miño, Pontevedra 36450 Tel: 986658210 clientes@eamsalvaterra.com