Idioma activo    Cambiar idioma a Español    Cambiar idioma a Catalan    Cambiar idioma a Éuscaro    Cambiar idioma a Inglés
Quen somos?
Quen somos?
ELECTRA ALTO MIÑO Comercializadora de Energia S.L.U.

O 15 de Novembro de 2000 créase a nova sociedade Electra Alto Miño, S.L.U. como consecuencia da regulación do sector eléctrico (lei 54/1997) que fixa as condicións de liberalización do mercado eléctrico, sendo o socio único Electra Alto Miño, S.A.

Electra Alto Miño é unha sociedade comercializadora inscrita na sección 2ª do rexistro administrativo de distribuidores, comercializadores e consumidores directos en mercado, con número de identificación R2-132.
Electra Alto Miño Comercializadora de Energia S.L.U. Pol. Chan da Ponte, s/n Prc. nº 19, Salvaterra de Miño, Pontevedra 36450 Tel: 986658210 / 900103244 clientes@eamsalvaterra.com